ซองพลาสติกแข็ง
ซองพลาสติกแข็ง A7 บีบี 
รหัสสินค้า : ซองพลาสติกแข็ง A7 บีบี
รายละเอียดสินค้า